Hizmetlerimiz

Engineering and Management Solutions

RÜZGAR, GÜNEŞ, BİYOKÜTLE ENERJİ PROJELERİ GELİŞTİRİYORUZ

Rüzgar, güneş ve biyokütle enerji projeleri geliştiriyoruz.

Mevzuata Uygun Başvuru

Yapılabilir ve Verimli Sahaların Seçimi

Ölçüm ve Analizler

Teknik ve Ekonomik Fizibilite

İdari Süreçlerin Takibi

Uygulamaya Esas İzinlerin Alınması (ÇED, İmar, Bağlantı, Kurum Görüşleri, Orman İzinleri...)

Uygulamaya Esas Projelendirme

 

YURTDIŞINDA RÜZGAR PROJELERİ GELİŞTİRİYORUZ

 

Doğu Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika'da rüzgar enerji projeleri geliştiriyoruz.

DANIŞMANLIK

Enerji sektörüyle ilgili her alanda sizinle birlikteyiz.

Enerji Üretim Hesaplamaları

Teknik  ve Finansal Analizler

Lisans Devir İşlemeleri

Kontrat Danışmanlığı

Ekipman Seçimi

Ölçüm İstasyonu Kurulumu

Saha Uygulama ve Kalite Süpervizörlüğü

 

KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRET

Özellikle elektrik tüketimi fazla olan İşletmeler'in kendi elektriğini üretebileceği çözümler üretmeye çalışıyoruz.

Yenilenebilir Enerji Kanunu kapsamında 10 yıl süreyle yenilenebilir enerjisi kaynaklarından üretilen elektriğin fazlası sisteme verilebilecek.

Lisanssız Elektrik Üretimi kapsamında faaliyet gösterip 1.0MW'a kadar sisteme vermek üzere bağlantı kapasitesi alınabiliyor.

Rüzgar Enerji Santrali; 7,3 USDcent/kWh

Güneş Enerji Santrali: 13,3 USDcent/kWh

Hidroelektrik Santraller: 7,3 USDcent/kWh

Jeotermal Enerji Tesisleri: 10,5 USDcent/kWh

Biokütle Enerji Tesisleri: 13,3 USDcent/kWh

Lisanssız Elektrik Üretimi kapsamında kendi elektriğini üretmek amaçlı kurulacak tesisler eğer teşvik kapsamından faydalanmak istemiyorlarsa kapasite sınırı olmadan elektrik üretimi yapabilecekler.

-İşletmenizin elektrik ihtiyacına ve  potansiyeline uygun proje seçilmesi

-Yıllık elektrik enerjisi üretim projeksiyonu hazırlanması

-Fizibilite hesaplarının yapılamsı

-Finansman/Kredi bulunması

-İlgili Dağıtım Şirketlerine başvuruların yapılması

-Elektrik projelerinin hazırlanması ve onaylatılması

-Projenin uygulanması, devreye alınması ve işletilmesi

KİŞİLER ve İŞLETMELER

Elektrik faturanızdan kurtulmak ve fazla elektriğinizi sisteme vererek gelir elde etmek istiyorsanız çatınıza güneş enerji sistemi kurmayı öneriyoruz.

Çatısına Güneş Enerji Sistemi kurmak isteyen  işletmeler veya kişiler Yenilenebilir Enerji Kanunu kapsamında 10kW'a kadar güneş enerji sistemi kurabilecek ve 10 yıl süreyle üretilen fazla elektriği 13,3 USDcent/kWh fiyattan sisteme verebilecekler.

Veya sistemden bağımsız çalışabilecek evler, su pompaları gibi tüm elektrik tüketim tesisleri için alternatif çözümler öneriyoruz.

-Güneş enerjisi potansiyelinin hesaplanması

-Yıllık elektrik enerjisi üretim projeksiyonu çıkarılması

-Gelir gider hesabı

-Finansman/Kredi bulunması

-İlgili Dağıtım Şirketlerine başvuruların yapılması

-Elektrik projelerinin hazırlanması ve onaylatılması

letilmesi

PROJE YÖNETİMİ

Çekirdek ekibiniz gibi sizinle birlikte projelerinizi planlandığı şekilde hayata geçirilmesine yardımcı oluyoruz.

Proje Değerlendirme

Sözleşme ve Satın Alma

Bütçe ve Maliyet

İş planı ve Zaman Yönetimi

Kurumlarla İlişkiler

Teknik Ofis Yönetimi

MÜHENDİSLİK

Teknolojik yenilikleri takip eden ve uygulayan bir mühendislik altyapımız ile yanınızdayız.

IEC Standartlarına uygun rüzgar ölçüm direği kurulumu, sökümü, bakımların yapılması

Data takibi, MGM raporlama, CFD Analiz, Micrositing

İşveren Mühendisliği

Teknik Analizlerin Yapılması

İdari Süreçlerin Kontrolü

Saha Uygulamalarının Kontrolü

Süpervizörlük Hizmeti

Proje kontrolü

Kalite Kontrol